20160430_124022
[qode_elements_holder number_of_columns=”one_column”][qode_elements_holder_item advanced_animations=”no” background_color=”#ffffff” item_padding=”42px 88px 59px 88px” item_padding_1280_1440=”42px 66px 59px 66px” item_padding_480=”71px 20px 59px 23px”]

Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Płatkownica działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104, z późniejszymi zmianami) oraz własnego statutu.
[/qode_elements_holder_item][/qode_elements_holder]

Celem działania Stowarzyszenia jest:

 

 1. Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Płatkownica;
 2. Wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym;
 3. Współpraca z krajowymi i zagranicznymi instytucjami oraz podmiotami, których pomoc organizacyjna i finansowa może przyczynić się do rozwoju wsi.

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 

 1. Pozyskiwanie środków na remont i utrzymanie zagrożonego budynku byłej szkoły – siedziby Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Płatkownica.
 2. Prowadzenie świetlicy wiejskiej.
 3. Rozwój turystyki.
 4. Podejmowanie działań ekologicznych w celu ochrony środowiska naturalnego wsi Płatkownica.
 5. Promocję nowych alternatywnych kierunków w rolnictwie.
 6. Integrację międzypokoleniową.
 7. Organizowanie i prowadzenie działań na rzecz rozwoju infrastruktury wsi.
 8. Organizowanie partnerstw lokalnych i regionalnych dla realizacji projektów finansowanych z Unii Europejskiej i pozyskiwanie środków finansowych na realizację celów.

 

Zarząd

 

Sposób reprezentacji: Dwóch członków zarządu : prezes I wiceprezes lub prezes I upoważniony pisemnie przez zarząd inny członek zarządu.

Beata Kostecka, PREZES

Tomasz Szymanik, WICEPREZES

Anna Dorota Domalewska, SKARBNIK

Hanna Agnieszka Szymanik, SEKRETARZ

Teresa Tymińska, CZŁONEK

 

Dane i statut Stowarzyszenia

 

Pełna nazwa: STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI PŁATKOWNICA

Forma prawna: Stowarzyszenie

KRS: 0000019536

REGON: 712365880

Data rejestracji: 19 czerwca 2001 r.

Adres siedziby: Płatkownica 68 07-140 Sadowne

Pobierz statut Stowarzyszenia